12.10.10 :: Baletní dny v Olomouci

Webová upoutávka na baletní dny v Olomouci.

více informací
08.10.10 :: Morgan's Pizza

Zprovozněn informační web pro restauraci Morgan's Pizza v Olomouci

více informací
30.03.10 :: Čechomor Kooperativa Tour

Webová upoutávka na Čechomor Kooperativa Tour.

více informací
29.03.10 :: Potápění na Bali

Zprovozněn informační web zaměřený na potápění na Bali.

více informací
23.12.09 :: Webové stránky Česká odškodňovací

Zprovozněny nové stránky firmy Česká odškodňovací s.r.o.

více informací
24.11.09 :: Farní stránky

Zprovozněn informační systém farnosti Laškov.

více informací
10.04.09 :: Tvorba nového webu pro síť videopůjčoven VIDEOPRIVAT

Jedná se o kompletní řešení videopůjčovny od katalogu filmů až po objednávkový systém.

více informací
08.02.09 :: Webové stránky GoldOffice

Zprovozněny nové stránky firem GoldOffice, ProjectionWall a Ostraha.

více informací

PRODUKTY - ESHOP, DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM, PUBLIKAÈNÍ SYSTÉM, TVORBA WWW


Mojí hlavní prioritou je tvorba software podle pøedstav zákazníka. Vaše práce se tak stane efektivnìjší a mnohem pøíjemnìjší.

Z dùvodu opìtovných požadavkù klientù na tvorbu firemních stránek jsem tedy vyvinul publikaèní systém, kde prostøednictvím administrace si mùžete sami upravovat obsah svých stránek.

Hlavní výhodou opìtovnì prodejných øešení je jejich nízká cena.

Pøipravená øešení:
  • eshop
  • docházkový systém s možností využití RFID terminálù
  • publikaèní systém

Chceteli se dozvìdìt více o již pøipravených øešení, kontaktujte mì a já Vám pošlu podrobnou dokumentaci.

Valid XHTML 1.1 Transitional