12.10.10 :: Baletní dny v Olomouci

Webová upoutávka na baletní dny v Olomouci.

více informací
08.10.10 :: Morgan's Pizza

Zprovozněn informační web pro restauraci Morgan's Pizza v Olomouci

více informací
30.03.10 :: Čechomor Kooperativa Tour

Webová upoutávka na Čechomor Kooperativa Tour.

více informací
29.03.10 :: Potápění na Bali

Zprovozněn informační web zaměřený na potápění na Bali.

více informací
23.12.09 :: Webové stránky Česká odškodňovací

Zprovozněny nové stránky firmy Česká odškodňovací s.r.o.

více informací
24.11.09 :: Farní stránky

Zprovozněn informační systém farnosti Laškov.

více informací
10.04.09 :: Tvorba nového webu pro síť videopůjčoven VIDEOPRIVAT

Jedná se o kompletní řešení videopůjčovny od katalogu filmů až po objednávkový systém.

více informací
08.02.09 :: Webové stránky GoldOffice

Zprovozněny nové stránky firem GoldOffice, ProjectionWall a Ostraha.

více informací

ÚVOD

Jsem OSVÈ nabízející komplexní øešení z oblasti informaèních technologií a vývoje software.

Nabízím zakázkový vývoj aplikací všeho druhu. Zejména webové aplikace, standardní WinForms aplikace a další.

Mám zkušenosti s provozem vysoce zatìžovaných aplikací, velkých databází a speciálních telekomunikaèních aplikací (telefonní ústøedny, èteèky èipových karet apod.).

Pokud Váš požadavek neumím sám øádnì specifikovat, vyhotovím jej s Vámi zdarma s tím, že pro Vás zároveò vytvoøím komplexní nabídku.

Mnou preferovanané platformy a technologie

Platforma Microsoft .NET 1.1, .NET 2.0, .NET 3.5 (C#)

ASP.NET webové aplikace, web services, AJAX technologie (IIS)

Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 (Databáze)

Valid XHTML 1.1 Transitional